Čec 242013
 

Hýskov Sobota 1.6.
Poslední květnové dny vydatně pršelo, půda vodu již nepobírala a několik řek v České republice začaly stoupat včetně řeky Berounky. V sobotu 1. června v 9.00 hodin byl vyhlášen 1. SPA. Předpovědi nebyly příznivé a proto byla v 16.00 hodin na OÚ svolána povodňová komise. Byly rozděleny úkoly a proběhla kontrola krizových míst. V 16.00 hodin byl vyhlášen již 2. SPA. Byly pročištěny vpusti dešťové kanalizace v obci, odstraněny popadané větve z komunikací a probíhala průběžná kontrola Libinského potoka a hlavně stav řeky Berounky. V neděli ve 2.00 hodin ráno vyhlášen 3. SPA. Největší problém zatím nastal v ulici Na Krétě, kde v přečerpávací stanici splaškových vod, čerpadla nestíhala odčerpávat z důvodu velkého přítoku dešťové vody a automaticky tyto čerpadla vypla. Voda začala vyvěrat poklopy ven na komunikaci. Kontroly krizových míst probíhaly do 4.00 hodiny ranní.
Neděle 2.6.
Řeka stále stoupá, probíhá kontrola krizových míst, sledováno televizní zpravodajství a webové stránky ČHMÚ. Voda již zaplavila spodní část zahrady u č.p.242, nejníže položený dům se zahradou. V odpoledních hodinách začalo odčerpávání jímky splaškových vod s odtokem přímo do řeky, neboť splaškové vody stále vyvěrají na silnici Na Krétě a společnost V. a K. Beroun není schopna v současné chvíli situaci technicky vyřešit. Byly připraveny pytle s pískem k případnému ucpání kanálů v ulici Nádražní a Na Břasích.
Pondělí 3.6.
V ranních hodinách začíná velmi hustě pršet. Od 8.00 hodin začíná opět odčerpávání splaškové kanalizace Na Krétě a také přečerpávací stanice č.2 před OÚ. V době od 8.00 hodin do 10.00 hodin se hladina řeky zvýšila o 20 cm a stále stoupá. V 10.15 hodin požádal p. Seidl – ředitel společnosti Savas Hýskov o pomoc při odčerpávání cca 80 cm vody ze sklepů. Vzhledem k tomu, že všechna naše čerpadla byla v terénu, oslovila starostka obce o pomoc hasiče z Chyňavy. Chyňavští hasiči měli pohotovost na vlastní stanici, ale po dohodě přijeli na pomoc hasiči z Tetína.
Po poledni jsme se i mi rozhodli požádat o pomoc, protože přítok dešťové vody do kanalizace byl tak silný, že i naše technika nestíhala. Na pomoc přijeli kamarádi z Malých Přílep a nasadili čerpadlo na přečerpávací stanici č.1 Na Krétě. Odpoledne byly zapytlovány kanálové vpusti v ulici Nádražní a Na Břasích a zapytlovány byly také vjezdy do nemovitostí v nejnižší části v ulici Na Břasích. Cca v 17.00 hodin ustal déšť. Dle informací se kulminace řeky Berounky předpokládala mezi půlnocí a jednou hodinou ranní. Ve večerních hodinách se u řeky srocovali občané Hýskova – hlavně ti, kteří bydlí v záplavové oblasti – a debatovali o tom, do jaké výšky ještě voda stoupne, co a jak budou dělat, ale hlavně se strachovali, aby se neopakovali povodně, jako před 11 lety. Musím ale říci, že někteří toto brali velmi „z nadhledem“. Odčerpávání splaškových vod probíhalo zhruba do půlnoci.
Úterý 4.6.
Ve 03.00 hodin ráno jsme byli informováni o zatopení sklepních místnosti Kulturního domu Hýskov, Na Břasích 493. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podzemní vody, které dosahovaly výše hladiny řeky Berounky, následně s jejím ústupem ustupovala i voda ve sklepě. Pro případ nutnosti čerpání bylo na místě zanecháno čerpadlo. Hladina řeky se zastavila zhruba 20cm před nejnižším bodem v ulici Na Břasích. Kolem 4.00 hodin ranní začala řeka konečně pomalu klesat. V 7.30 hodin byla společností V. a K. Beroun oznámena starostce obce informace, že voda z vodovodního řadu není určena k přímé konzumaci. Pro občany byla zajištěna cisterna s pitnou vodou, která projížděla ulicemi obce. Ve 12.00 hodin byla naše jednotka odvolána z pohotovosti a situaci dále mapují a kontrolují členové povodňové komise. Nejvíce a asi jediná byla poškozena nemovitost čp.242 (JUDr.  Zálejský), kde byla zaplavena venkovní pergola se zabudovanou kuchyní, obývací pokoj, venkovní bazén, domovní přečerpávací stanice splaškové kanalizace a další domovní příslušenství.
Během středy, čtvrtka a pátku byla opět průběžně odčerpávána přečerpávací stanice splaškové kanalizace, spodní voda ze sklepů, úklid v postižené oblasti. Nakonec jsme sečetli škody na materiálu a technice a vrátili se zpět do reality života.