Led 182016
 

Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl krátkou a stručnou zprávu o činnosti Sboru a zásahové jednotky za uplynulý rok 2015.

Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok. V úvodu bych vás seznámil s počtem členské základny. K dnešnímu dni máme 80 řádných členů, z toho je 30 mužů, 11 žen, 39 dětí a dorostenců. Na minulé valné hromadě byl v řádných volbách zvolen nový výbor našeho sboru na další pětileté období.
Z činnosti sboru: hned po novém roce jsme pokračovali s rekonstrukcí požární zbrojnice. V krátkosti shrnu práce, které byly provedeny. Byly oškrábány, srovnány a naštukovány zdi. Ve společenské místnosti, šatně a chodbě snížen strop sádrokartonem včetně zateplení, dále srovnána podlaha a položena nová dlažba včetně schodiště. Od hlavních pojistek přes místo pro měření byla natažena nová elektroinstalace a nové osvětlení. Dále byly provedeny i drobné stavební úpravy. V celé budově byla vyměněna okna, vchodové dveře, nainstalováno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva a kompletně vymalováno.
Rekonstrukce byla dokončena 30.4.2015. Bylo odpracováno celkem 1638 hodin. Rekonstrukce byla financována z dotace Středočeského kraje a obce Hýskov. Hned na 2.5. byla naplánována kolaudace požární zbrojnice. Po krátkých proslovech byla zhodnocena práce, ale hlavně jsme při této příležitosti oslavili dvoje kulaté narozeniny – našeho velitele Fandy Jiravy a vedoucího mládeže Martina Bahuly. V měsíci červenci také oslavil 60 narozeniny Miroslav Kouřil.
Hasičský ples jsme uspořádali již tradičně poslední březnovou sobotu. I letos byla připravena bohatá tombola a více jak 250 lidí se bavilo. Takže spokojenost na všech stranách.
Sobota 23.5.2015 patřila okrskové soutěži, která se konala opět v Chyňavě. Za účasti 6 družstev mužů a 2 družstva žen. Na běh 100m s překážkami za náš tým nastupovali Anděl David, Blahovec Jan, Kabát Tomáš a Blahovec Miloš. Po této disciplině jsme byli na průběžném 2. místě. Na útok jsme nastupovali jako poslední a tak jsme věděli, že nám bude na postup stačit čas do 50 vteřin. Řekli jsme si, že to by jsme mohli dát. Po odstartování probíhalo vše v pořádku, koš klapnul, savice také, ale voda ze stroje šla pouze přepadem přes přetlakový ventil a béčkové hadice byly suché. Nevěděli jsme, kde je chyba, až po chvilce bylo zjištěno, že zůstal přivřený výtlačný kohout. Strojník ihned kohout otevřel a vše jsme dokončili s časem 40.15 s. Takže jak jsme si věřili, mohlo rázem být po postupu.
Okresní kolo v požárním sportu proběhlo 30.5. opět v bývalých kasárnách v Chyňavě. Letos se zúčastnilo 15 družstev žen a 13 družstev mužů. Nastupovali jsme se startovním číslem 6. V letošním roce byl jednotný stroj pro všechna družstva. Útok jsme dokončili s časem 57,43, což stačilo až na průběžné 11. místo. Druhou disciplinou byla štafeta 4x100m ve dvou pokusech, ale i tady se nedařilo a lepší čas 81,57 stačil na 7.místo. V celkovém pořadí končíme až na 10.místě.
V pátek 12.6. jsme již po třetí pořádali ,,Noční soutěž mladých hasičů“. Letos byla přihlášena 2 družstva přípravky, 10 družstev mladších žáku a 11 družstev starších žáků. Soutěž začala ve 20.00 hodin nástupem, byly zopakovány propozice soutěže, několik organizačních věcí a vše mohlo začít. Jako první nastupovala přípravka. Pro naše nejmladší závodníky to byla úplně první soutěž. I přes drobné nedostatky požární útok zvládli na výbornou. Druzí nastupovali nejmladší ze Žiliny. Po přípravce odběhli požární útok mladší žáci a poté starší žáci. Vyhlášení poslední kategorie bylo kolem 23.30 hodin. Soutěž proběhla bez zranění i bez škod na materiálu. Ráno byla pro družstva, která zůstala přes noc, připravena snídaně. Po snídaní se všichni rozjeli ke svým domovům a proběhl úklid sportoviště.
V sobotu 20.6. jsme zavítali do Železné na 14.ročník ,,O putovní pohár starosty obce Železné“. Na tuto soutěž jsme vyrazili i s našimi nejmenšími závodníky. Představila se naše přípravka, mladší žáci, starší žáci a muži. Účast na soutěži byla 7 družstev mužů, 1 družstvo žen, hýskovské a přílepské děti. Soutěž probíhala v netradiční štafetě a požárním útoku s jednotným strojem. Mládež předvedla pěkné výkony, zato našim mužům se opět nedařilo. Po štafetě jsme byli na pátém místě. Útok probíhal celkem dobře, až do chvíle, kdy byl dán pokyn k vyzvednutí savice z kádě a problém byl na světě. Spadlý koš znamenal neplatný pokus, takže v celkovém hodnocení končíme na posledním místě.
Na červencové Obecní slavnosti se opět představili hýskovské děti proti přílepským a letos poprvé naše děti převzali medaile pro vítěze.
V neděli 30.8. jsme asistovali na cyklomaratonu, který projížděl také přes obec Hýskov.
Již tradičně první sobota v září patří soutěži na Berounce. Letos se do Stradonic sjelo 8 družstev mužů a 3 družstva žen. Obě discipliny – člunkovou štafetu a požární útok – jsme splnili bez penalizace a s průměrnými časy obsazujeme 5.místo.
19.září jsme pořádali 12.ročník memoriálu Tomáše Balka a Václava Vojty. Zúčastnilo se 8 družstev mužů, 5 družstev žen a letos poprvé i 1 družstvo hýskovského dorostu. Soutěží se ve dvou disciplinách – upravené štafetě a požárním útoku dle pravidel požárního sportu. Soutěž probíhala vcelku dobře, až na útok právě dorostenců, kteří museli svůj pokus opakovat, kvůli vytrženému omezovači ze stroje. Jinak proběhlo vše dobře, rychle a bez zranění. Naši muži obsadili 4.místo, dorostenci 6.místo. Prvenství si odvezli muži z Malých Přílep a ženy z Broum. Na závěrečném vyhodnocení soutěže nám byl předán dárek od kamarádů z Malých Přílep jako poděkování za umožnění tréninků na našem sportovišti. Dárek jsme bez problémů zkonzumovali a velmi chutnal.
Samozřejmě jsme během roku udržovali soutěžní areál, techniku a vše ostatní, tak aby bylo vše provozuschopné.
Tak jako v minulých letech, druhá část zprávy bude věnována zásahové jednotce. V letošním roce vyjížděla jednotka pouze ke čtyřem událostem. 21.3 v 16.41 nám byl nahlášen výjezd ke dvěma větším ohňům na louce pod vrchem Kluk. Jednotka vyjela ve složení 1+3. Po našem příjezdu se zjistilo, že se jedná o neohlášené pálení většího množství roští. Na místo události dorazili také hasiči z Berouna. Majitel louky byl značně pokárán a poučen jak má příště postupovat.
3.4. proběhlo cyklické školení velitelů jednotek a velitelů družstev na stanici HZS Beroun, které bylo spojeno s cvičením na dopravní nehodu autobusu a osobního vozidla, které proběhlo na silnici mezi obcemi Stašov a Chlustina.
11.4. v 10:47 – operačním střediskem nahlášen požár zemědělské budovy v naší obci. Jednalo se o bývalé JZD. Jednotka vyjela v počtu 1+3. Situace na pohled nevypadala vůbec příznivě. Z budovy se ze všech otvorů valila velká oblaka hustého černého dýmu. Na místo události byli vysláni také HZS Beroun a JSDH Chyňava. Po našem příjezdu na místo bylo zjištěno, že si zde jeden výtečník za rohem budovy vypaluje staré kabely. Větřík, který pofukoval hnal kouř dovnitř a ten pak utíkal ven všemi otvory. Zjištěná situace byla nahlášena na operační středisko a část vozidel byla během jízdy vrácena zpět na základny. I tak na místo dorazili tři cisterny, jeden velitelský automobil a policie ČR, která si výtečníka převzala. Ohniště o rozměrech zhruba 1x1m bylo ulito a jednotky se vrátili zpět na základny.
11.6. v 16:48 – nahlášen požár třípatrové budovy v areálu bývalé Tiby v Berouně. Vyhlášen byl 2 SPP. Tento výjezd byl pro nás zkomplikován nefukčností svolávacího zařízení a při jízdě ještě výpadku výstražného a zvukového znamení na cisterně. Po příjezdu jsme se s dalšími jednotkami podíleli na dopravě vody a úklidu v okolí budovy pro přesun výškové techniky.
3.7. jsme pak byli u požáru pole v Otročiněvsi, kde jsme prováděli dopravu vody a doplňování do berounské CAS. I tady byl vyhlášen 2 SPP.
Na neděli 15.11. bylo naplánováno taktické cvičení okrsku Chyňava. Letošní téma bylo dálková doprava vody.
Mimo výjezdů se také jednotka věnovala i jiným aktivitám. 23.3. jsme byli požádáni českou televizí o výpomoc při natáčení filmu v naší obci. S filmaři jsme v okolí kostela strávili celé jedno odpoledne a plnili jejich přání a požadavky.
30.4. jsme jako každý rok dělali dozor při pálení čarodějnic u myslivecké chaty na Kluku.
V neposlední řadě pak jednotka prováděla práce pro obec jako jsou zalévání zeleně v suchých letních měsících, proplachování kanálů apod.
Během roku byli také prováděny kontroly a případně i opravy zjištěných závad na vozidlech, technice a materiálu.
Zmínil bych také, že obec Hýskov požádala o dotaci na obnovu dýchací techniky pro jednotku, ale této žádosti nebylo vyhověno. Taktéž nebylo vyhověno žádosti o dotaci na dětskou noční soutěž, o kterou žádal náš sbor.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval Obecnímu úřadu Hýskov za podporu naší činnosti, členům sboru, všem sponzorům a příznivcům. Poděkování patří i našim rodinám za veškerou podporu našeho sboru.

Starosta SDH Hýskov
Cajthaml Pavel