Led 312021
 

Ahoj Rackové. Většina z Vás je nyní doma a dostává školní úkoly přes internet. Bohužel nemůžeme se s Vámi sejít prezenčně (v tělocvičně nebo na hřišti) a tak i my musíme přistoupit na distanční (vzdálenou) komunikaci. Podobně jako většina sborů dobrovolných mladých hasičů se aspoň zapojíme do soutěže, která je pořádána v celé České republice. Letošním tématem této soutěže je:

Požární ochrana očima dětí na téma Dopravní nehody na železničních přejezdech.

Soutěž má 2 kategorie výtvarnou a literární (obrázek může být velikostí maximálně A3, literární dílo je určené pro děti od 3 třídy). Do soutěže lze přihlásit obrázek, kresba či jiné umělecké dílo, které bude popisovat, co dělají hasiči, když přijedou k nehodě na železničním přejezdu. Možná si i vzpomínáte, že k takové nehodě došlo i v Hýskově v závěru loňského roku:

https://tv.idnes.cz/krimi/zranena-ridicka-nehoda-auto-vlak-hyskov-vrtulnik.V201116_152443_idnestv_heli

DNHyskov

Zkuste tudíž namalovat – popsat co vlastně hasiči u takové nehody dělají a jako nápovědu zmiňujeme:

-evakuace cestujících

-vyproštění zraněných z vraku auta nebo vagónu

-hašení případného požáru

-spolupráci se záchrannou službou nebo policii

-přenášení cestujících z nepřístupného terénu

Více najdete na www stránkách http://oshberoun.cz/text-soutez-po-ocima-deti-2021/

Vaše výkresy a literární díla můžete zasílat do konce února na e-mail hasicirackove@seznam.cz nebo osobně donést Martinovi, Honzovi nebo Petrovi domů. Poté vybereme ty nejlepší a zašleme je do okresního kola. Upozornění – svá díla podepište, ať víme komu patří a koho máme přihlásit. Doufáme, že se vás zúčastní co nejvíce, ať se dílo daří.

Pozn: Podáním soutěžní práce autor současně potvrzuje, že materiál k vytvoření svého díla je zcela původní, tj. neobkreslený, nepřevzatý např. z internetu, z autorského fondu nebo prezentací jiných osob apod. Do soutěže dále nebudou přijímány videozáznamy ani fotografie nebo prezentace ze skutečných mimořádných událostí jako například: výjezd a zásah požárních jednotek, zásah hasičů u dopravní nehody, hry dětí s ohněm apod. Do soutěže rovněž nebudou přijímány samostatné fotografie nebo jejich sady, neboť nejde o fotografickou soutěž.

Martin, Honza, Petr