Úno 212021
 

Ahoj hasičky a hasiči,

doba je nepříznivá, ale musíme pokračovat dále. Valná hromada nebude v nejbližší době svolána, takže musíme některé věci řešit ON-LINE. Prosím tudíž o úhradu členských poplatků za rok 2021 bezhotovostním převodem na bankovní účet našeho SDH.
Platbu ve výši 200 Kč za osobu prosím uhraďte na účet: 223 258 906  / 0300.
Nemusíte vyplňovat variabilní ani konstantní symbol, jen do poznámky uveďte Vaše jméno a příjmení.
Pokud víte, že máte neuhrazený poplatek za minulá léta, lze toto řešit také výše uvedeným způsobem.
Díky
Petr Horský, člen výboru SDH Hýskov