Výcvik NDT

 výcvik  Komentáře nejsou povoleny
Úno 052011
 

Polygon Příbram, 5.2.2011

Skupina 1: Fanda (56 l/min), Lada (40 l/min), Tomáš (56 l/min)

Skupina 2: Pavel (36 l/min), Miloš (72 l/min)

 Publikoval: , 5.2.2011 v 13:12
Zář 022010
 

Námětové cvičení – Hýskov 29.8.2010

Prvotní myšlenka
Po více jak deseti letech se společné cvičení jednotek našeho okrsku vrátilo do Hýskova. Bylo tedy na nás, přijít s návrhem co, kde a jak uskutečnit. Dálkova doprava vody, dá se říci již tradiční disciplína našich společných cvičení, sice prověří techniku a součinnost jednotek, ovšem v poměrně úzkém oboru činností. Vyvstala tak otázka rozšíření cvičení o prvky, které by umožnily vyzkoušet si i něco dalšího.

Naskytla se možnost využití opuštěné budovy v areálu bývalého JZD. V polovině května jsme se zástupci okrsku obhlédli situaci v reálu. Po chvilce bylo rozhodnuto. Na volném prostranství poblíž budovy proběhne hašení požáru dřevěného odpadu, v budově průzkum v zakouřeném prostoru – V přízemí evakuace osob (simulace figurínami), na půdě lokalizace „bodů zájmu“ (signální blikátka).

Základní plán byl tedy hotov – Dálková doprava vody z řeky Berounky do areálu JZD, požár a průzkum.

Přípravy
Přípravy jsme pojali zodpovědně. Vznikl podrobný plán předpokládaného průběhu cvičení s popisem jednotlivých úseků a činností všech jednotek.

Na trase byla dvě riziková místa. Železniční trať a silnice II. třídy. A tady jsme, tak říkajíc, narazili. Vyřízení „papírů“ k povolení podkopu kolejí by trvalo, dle dobře informovaného zdroje, půl roku! O moc jednodušší nebyla ani varianta nataženi dopravního vedení vodotečí pod kolejemi. Opět by se jednalo o činnost v ochranném železničním pásmu. Na vlas stejná byla situace se silnicí II. třídy. O dočasném záboru, z důvodu překřížení hadicí a hadicovými můstky, by se muselo jednat s Krajským úřadem Středočeského kraje. Do hry pochopitelně vstoupil také odbor dopravy Policie ČR. Na frekventované silnici je riziko nějakého karambolu přirozeně nesrovnatelně vyšší než na nějaké polňačce. Původně zamýšlený termín pátečního podvečera byl zakázán a jako jediný vhodný byla doporučena neděle dopoledne. Další podmínkou byla instalace dopravního značení v daném úseku – A22 s dodatkovou tabulkou E13, A07b a B20a. Naše žádost o asistenci byť jen jediné dopravní hlídky do zmíněného úseku však byla bleskově zamítnuta s odůvodněním, že „nejsou lidi“. Takto rasantní nevstřícnost jsme přeci jen nečekali.

Výsledkem toho všeho byla úprava plánu cvičení. Řeku jsme, obrazně řečeno, posunuli až za koleje. To bylo řešeno CASkou, která byla doplňována kyvadlově právě z Berounky. Tím jsme se zbavili problémové silnice a železnice.

Naopak naprosto bezproblémová byla spolupráce s Obcí Hýskov. Žádost o využití místních komunikací vyřízena kladně, a to obratem.

Přípravy v cílovém prostoru zabraly několik odpolední. Šlo především o zhotovení bludiště v přízemí budovy a zajištění materiálu pro požár.

Den D
Při nástupu velitel okrsku a velitel naší JSDH ve stručnosti probrali plán cvičení. Poté byl dán povel k přesunutí jednotek na určené pozice. Mezitím naše technická četa zapálila oheň a provedla zokouření budovy. V uzavřeném přízemí byly použity dvě meší dýmovnice typu „konzerva“. Objemnější půdní prostor s několika průduchy byl zakouřen pomocí dvou výkonných „filmařských“ dýmovnic.

JSDH Hýskov byla ve složení 1 + 6 (P. Cajthaml, F. Jirava, T. Cajthaml, J. Wildmon, P. Dýcka, M. Šmolcnop, J. Rus) s technikou CAS 25 Š706 RTHP. Provedla likvidaci požáru a podílela se na průzkumu a simulaci evakuace osob z budovy. Náš předvedený výkon nebyl dokonalý. Je pouze na nás zda chceme a dokážeme vzniklé nedostatky do budoucna eliminovat.

Foto a video: Vojta Stluka, Iva Stluková, Martin Pacl, Veronika Šmolcnopová, Luboš Kouřil, Milan Strnad, Tomáš Cajthaml

 Publikoval: , 2.9.2010 v 07:54

Výcvik na raftu

 výcvik  Komentáře nejsou povoleny
Čer 302010
 

Výcvik na raftu – příprava na Žloukovické brodění.

 Publikoval: , 30.6.2010 v 08:01

Slaňování v lomu u Tetína

 výcvik  Komentáře nejsou povoleny
Dub 132010
 

Využili jsme nabídky tetínských hasičů a zúčastnili se nácviku sebezáchrany slaněním. Akce proběhla v lomu Na Krétě poblíž obce Tetín.

Teoretickou přípravu zajistil Jakub Zelinka z České speleologické společnosti – základní organizace Tetín. Z hýskovské zásahovky si úspěšně odbyl premiéru Martin.

 Publikoval: , 13.4.2010 v 09:31