Zásahová jednotka

 

Kategorie jednotky: JPO V

Evidenční číslo: 212115

František Jirava - velitel jednotky
- nositel dýchací techniky, pilař

Pavel Cajthaml - velitel družstva, zástupce velitele jednotky
- nositel dýchací techniky, pilař

Martin Šmolcnop – strojník

Miroslav Kouřil – strojník

Jaroslav Rus – strojník
- nositel dýchací techniky, pilař

Jiří Wildmon – strojník
- nositel dýchací techniky

Milena Fenclová - hasič

Petr Dýcka – hasič

Miloš Blahovec – hasič
- nositel dýchací techniky

Lada Pudhorocká – hasič, zdravotník
- nositel dýchací techniky